การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประจำปี 2552

Dublin Core

Title

การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประจำปี 2552
ครั้งที่ 1/2552วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม สำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 2/2552 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.00 น.ณ ห้องประชุมดอยแง่ม สำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 3/2552 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม สำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 4/2552 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม สำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 5/2552 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม สำนักงานอธิการบดีนอธิการบดี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

การประชุม -- ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา -- คณะกรรมการ

Description

คำสั่งแต่งตั้ง -- สรุปผลการดำเนินงาน -- การจัดเตรียมความพร้อม -- การจัดพิธีอำลา -- พิธีส่งมอบและรับมอบตำแหน่ง -- การจัดทำหนังสือที่ระลึก -- การจัดทำสูจิบัตร -- การจัดทำของที่ระลึก -- การมอบหมายผู้รับผิดชอบ -- การพิจารณา เรื่องการลำดับกระบวนเกียรติยศ

Date

2552

Type

Text

Format

Application/Pdf. (55 แผ่น)

Call Number

งานพิเศษ 1.4/5

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 ตุลาคม 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University