อธิการบดีพบพนักงาน

Dublin Core

Title

อธิการบดีพบพนักงาน
นำเสนอโดยรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

ผู้บริหาร -- กิจกรรม

Description

เนื่องในโอกาส อธิการบดีพบพนักงาน นำเสนอโดยรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2552-09-30

Type

Text

Format

Application/pdf. (6 หน้า)

Call Number

งานพิเศษ 1.4/5

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University