พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย -- ตุงพระราชทานประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำไหว้ครู -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำล่าวให้โอวาท รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี -- นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น -- นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

Date

2560-08-31

Type

Text

Format

Application/pdf.
12 หน้า: ตาราง

Call Number

สพ มฟล.4.4/54

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560 - 2565 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University