สาธุการอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2559

Dublin Core

Title

สาธุการอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2559
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Subject

พิธีกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษา

Description

คำนำ -- กำหนดการ -- สารจากคณบดี -- สารจากรองคณบดี -- สารจากอาจารย์แพทย์ -- สารจากคณาจารณ์ -- รายนามอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 -- คำไว้อาลัยจากนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ -- กายภาพบำบัด -- ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2558

Date

2560-05-04

Type

Text

Format

Application/pdf.
32 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/53

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560 - 2565 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University