รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วงศ์วานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวโมเลกุลของราในสกุล Pestalotiopsis ในประเทศไทย

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วงศ์วานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวโมเลกุลของราในสกุล Pestalotiopsis ในประเทศไทย
Biochemistry and Phylogency of Pestalotiopsis

Creator

Kevin David Hyde

Subject

Fungi -- Research
Species diversity -- Research
เชื้อรา -- วิจัย
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ -- วิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- วิจัย
Biodiversity -- Research

Contributor

Ekachai Chukeatirote

Date

2011

Type

Text

Format

74 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

eng

Relation

Rights

Mae Fah Luang University