รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางของกฎหมายในการนำสิทธิในที่ดินส.ป.ก.ไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืม: ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก และกำแพงเพชร

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางของกฎหมายในการนำสิทธิในที่ดินส.ป.ก.ไปใช้เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืม: ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก และกำแพงเพชร
Legal prospects of the using land titles (Land Reform) as a collateral for loan: study in Chiang Rai, Pa Yao, Tak and kampangpech province

Creator

สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์

Subject

กฎหมายที่ดิน

Date

2548

Type

Text

Format

57 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University