รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทลื้อในจังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทลื้อในจังหวัดเชียงราย
Ethnobotany of Tai Lue in Chiang Rai Province

Creator

จันทรารักษ์ โตวรานนท์

Subject

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน -- ไทย -- วิจัย

Date

2546

Type

Text

Format

60 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University