รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศักยภาพที่พักแรมในภาคเหนือตอนบน : จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในฐานะที่เป็นภูมิภาครวม

Dublin Core

Title

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศักยภาพที่พักแรมในภาคเหนือตอนบน : จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในฐานะที่เป็นภูมิภาครวม
Potentiality of Accommodation in Upper-Northern Thailand Chiang Rai Province Responding to Tourism Campaign on the Greater Mekong Sub-Region as a Single Destination

Creator

บุษบา สิทธิการ

Subject

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง -- วิจัย
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
ที่พักนักท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคเหนือ)

Date

2552

Type

Text

Format

97 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University