รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
The Developmental Project of the Condominium Act

Creator

รุ่ง ศรีสมวงษ์

Subject

กฎหมาย -- ไทย -- วิจัย

Date

2554

Type

Text

Format

237 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University