รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเพิ่มความยืดหยุ่นของฟิล์มโพลิแลคไทด์โดยการโคโพลิเมอร์กับโพลิเอทิลลีนไกลคอล

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเพิ่มความยืดหยุ่นของฟิล์มโพลิแลคไทด์โดยการโคโพลิเมอร์กับโพลิเอทิลลีนไกลคอล
Improvement of Flexibility of Polylactide Flim by Copolymerization with Polyethylene glycol

Creator

ชุลีพร ถนอมศิลป์

Subject

โพลิเอทิลีน--วิจัย
โพลิเมอร์ผสม--วิจัย

Date

2551

Type

Text

Format

92 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University