รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ข้อกำหนดมาตรฐานของเนื้อไม้กระแจะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ข้อกำหนดมาตรฐานของเนื้อไม้กระแจะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
Specification of Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson stem Wood for Cosmetic Industry

Creator

มยุรี กัลยาวัฒนกุล

Subject

กระแจะ -- เภสัชฤทธิวิทยา
มาตรฐานการผลิต
เครื่องสำอาง -- วิจัย
เครื่องสำอาง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

Date

2550

Type

Text

Format

32 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University