รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดทำแบบจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อเตือนภัยการพังทลายของดินในจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดทำแบบจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อเตือนภัยการพังทลายของดินในจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1
Virtual Reality Modeling of Landslide for Alerting in Chiang Rai Area: Phase 1

Creator

บรรพจณ์ โนแบ้ว

Subject

ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน -- วิจัย

Date

2552

Type

Text

Format

60 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University