พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2552 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Date

2554-02-15

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.10/2

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University