พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2551 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ และภิกษุณี เข้ารับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 -- จำนวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัล ประจำปี 2552 -- รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552 -- คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552

Date

2554-02-15

Type

Text

Format

Application/pdf.
62 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.10/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University