ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552
วันอังคารที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี -- นายแผน วรรณเมธี -- นายสันติ ภิรมย์ภักดี -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- นายสุชัย วีระเมธีกุล

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2554-02-15

Type

Text

Format

Application/pdf.
18 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.10/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University