คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- ข้อปฎิบัติของผู้เข้ารับการฝึกซ้อม -- กำหนดการถ่ายภาพหมู่ -- ข้อปฎิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร -- ขั้นตอนการฝึกซ้อม -- แผนผังจุดถวายความเคารพบนเวที -- กำหนดการพิธีถวายสักการะและบังคมทูลลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- ภาคผนวก

Contributor

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต

Date

2554-02-15

Type

Text

Format

40 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.10/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University