ก้องเอิ้น

Dublin Core

Title

ก้องเอิ้น
จดหมายข่าวสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Vol.1/2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สภานักศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- นักศึกษา

Description

สารจากอาจารย์ -- 10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- จากน้องถึงพี่ -- แนะนำนักศึกษา -- สุขภาพ ครีมลำไย -- กำเมืองม๋วนใจ๋ -- MFU Clubs -- องค์การ(ขอ) ออกตัว

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf. (10 หน้า)

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.8/5

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 และพิธีเปิดศูนย์ทางไกลในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University