อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สูจิบัตรที่ระลึกพิธีวางศิลาฤกษ์ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Subject

พิธี -- วางศิลาฤกษ์ -- อาคาร

Description

กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล รายงานการจัดสร้างอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ของรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ -- ประมวลภาพอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

Date

2550-02-13

Type

Text

Format

Application/pdf.
16 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.6/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548 และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University