หนังสือที่ระลึก พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี

Dublin Core

Title

หนังสือที่ระลึก พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ

Subject

พิธี -- พระเจ้าล้านทอง

Description

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2549-02-27

Type

Text

Format

Application/pdf.
24 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.5/7

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University