ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

Dublin Core

Title

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--อธิการบดี

Description

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2544 – 1 ตุลาคม 2548
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2548 – 1 ตุลาคม 2552
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2554 – 28 เมษายน 2558
ดำรงดำแหน่งสมัยที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2558 – 28 เมษายน 2562

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Language

tha