วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 11 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 11 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Date

2552

Type

Moving Image

Format

ความยาว:00:14:53 นาที

Call Number

D 0087

Location

สื่่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University