ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า 11 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2541 - 2552

Dublin Core

Title

ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า 11 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2541 - 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- วันสถาปนา -- วันครบรอบ

Description

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2552 และในโอกาสการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ในวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2552

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf.
228 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ

Full Text

ISBN: 978-974-9766-36-1

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/8

Location

ชั้นหนังสือ 1.3 หนังสือที่ระลึก

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University