11 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม"

Dublin Core

Title

11 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม"
25 กันยายน 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม

Description

การรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2552

Type

application/powerpoint

Call Number

C 0020

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University