สูจิบัตร วันครบรอบ 11 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตร วันครบรอบ 11 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2552
Program for the Celebration of the 11th Anniversary of the Mae Fah Luang University. Friday, September 25,2009

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

ในโอกาสครบรอบ 11 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำสูจิบัตรนี้เพื่อนำเสนอกำหนดการจัดกิจกรรมในวันสถาปนาและนำเสนอข้อมูลแสดงถึงความเติบโตของมหาวิทยาลัย

Date

2552-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
46 หน้า: ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 11-12 พ.ศ. 2552 -2553 กล่อง 4

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University