ปี พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีสมโภชและถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธาวัดภูมิพาราราม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี และเริ่มประกอบพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ตามลำดับพิธีดังต่อไปนี้ เวลา 10.30น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                         – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล                         – ประธานสงฆ์ให้ศีล                         – พิธีกรอาราธนาพระปริตร                         – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์                         – พิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทาน                         – ประธานฯ และผู้มาร่วมพิธี ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์                         – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาเจ้าแม่กวนอิม วัดภูม […]

ปี พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559 ทอดถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 มีการจัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ในเวลา 17.00 น. ผู้เข้าพิธีรับประทานอาหารร่วมกันโดยมีโรงทานจากคณะศรัทธาวัดศรีทรายมูลร่วมทำโรงทานในงาน และพิธีทางศาสนาเริ่มในเวลา 18.30 น. ประธานในพิธี รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพิธีกรนำกล่าวอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์กฐิน” 1 กัณฑ์ จากนั้นเป็นการถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเ […]