สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Dublin Core

Title

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- หลักสูตร -- สาขาวิชา -- รัฐประศาสนศาสตร์

Description

เนื่องในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2546

Date

2548

Type

Moving Image

Format

ความยาว : 00:02:43 นาที

Call Number

D 0007

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University