วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันสถาปนา -- วันครบรอบ

Date

2550-09-25

Type

Moving Image

Format

ความยาว: 00:10:45 นาที

Call Number

D 0006

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University