วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 8 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 8 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันสถาปนา -- วันครบรอบ

Date

2548

Type

Moving Image

Format

ความยาว : 00:05:38 นาที

Call Number

D 0005

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University