ถอดบทเรียนสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการหลักสูตร รายวิชา และข้อมูลสำคัญทางการศึกษา"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการหลักสูตร รายวิชา และข้อมูลสำคัญทางการศึกษา"
วันศุกร์ที่ 21 และวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

บทสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การบริหารหลักสูตร และรายวิชา" -- บทสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบริการการศึกษา" -- ประมวลภาพ

Date

2557-11-21-22

Type

Text

Format

Application/pdf.
45 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University