ถอดบทเรียนโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพสำนักวิชาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพสำนักวิชาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

การนำเสนอการบริหารจัดการภายในสำนักวิชาโดยให้แต่ละสำนักวิชานำเสนอข้อมูลสำนักวิชาละ 10 - 15 นาที -- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการสนับสนุนงานวิชาการ" โดยเลือกแนวปฏิบัติที่ดีมานำเสนอ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม -- กิจกรรม "เล่าสู่กันฟัง จากใจถึงใจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" -- ประมวลภาพ

Date

2558-04-25-26

Type

Text

Format

Application/pdf.
44 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/8

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University