ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคและวิธีการสื่อสารภายในหน่วยงาน" และหัวข้อ "การให้บริการเชิงรุก"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคและวิธีการสื่อสารภายในหน่วยงาน" และหัวข้อ "การให้บริการเชิงรุก"
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้อง AS 213 อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

"เทคนิคและวิธีการสื่อสารภายในหน่วยงาน" -- "การให้บริการเชิงรุก" -- ประมวลภาพ

Date

2556-03-26

Type

Text

Format

Application/pdf.
8 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/4

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University