ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2556 เรื่อง "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" "การจัดทำแผนการสอน" และ "เทคนิคการขอทุนวิจัยจากภายนอก"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2556 เรื่อง "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" "การจัดทำแผนการสอน" และ "เทคนิคการขอทุนวิจัยจากภายนอก"
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม D1 อาคารโรงอาหาร D1

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

"การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- "การจัดทำแผนการสอน" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- "เทคนิคการขอทุนวิจัยจากภายนอก" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- ประมวลภาพ

Date

2556-04-23

Type

Text

Format

Application/pdf.
7 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/3

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University