ถอดบทเรียนโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "จิตบริการกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "จิตบริการกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 306 อาคารโรงอาหาร D1

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

"จิตบริการกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" -- ประมวลภาพ

Date

2556-05-28

Type

Text

Format

Application/pdf.
9 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/5

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University