จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

การทดสอบตัวอย่างชาด้วยวิธีการทดสอบชิม -- รายการตรวจคุณภาพชา เพื่อยกระดับมาตรฐานชาในเขตภาคเหนือ -- ชาดำกลิ่นสับประรด -- ดื่มชาอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ -- สลัดซีฟู้ดน้ำมันชา -- Thailand International Conference on TEA 2014 -- กิจกรรมต่างๆ

Date

2557

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/16

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2557 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University