จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย

Description

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชาในเชียงราย -- Asian Tea -- คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่จำหน่ายในจังหวัดเชียงราย -- ประวัติชาอัสสัมในเชียงราย -- พิชิตความชราด้วยการดื่มชา -- Lemon Soda Green Tea -- กิจกรรมต่างๆ

Date

2547

Type

Text

Format

16 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/17

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2557 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University