จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

การพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกชาอินทรีย์ -- โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกำหนดมาตรฐานชา ด้วยการชิม ผลิตภัณฑ์ชาเขียวและชาจีน -- เจลแต้มสิวจากสารสกัดชา และว่านค้างคาวดำ -- Thailand International Conference on TEA 2014 -- ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด และต้านภาวะอ้วนของชาอู่หลง -- เกล็ดหิมะชาเขียว -- กิจกรรมต่างๆ

Date

2557

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/15

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2557 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University