จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

บอกกล่าว เล่าชา จากเมืองจีน -- ประโยชน์จากการดื่มชาผู่เอ๋อ -- ข้าวผัดชาเขียวซีฟู้ด -- สถานการณ์ชาไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- Analysis of Processing Practice and Product Quality of Tea -- กิจกรรมต่างๆ

Date

2556

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/12

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University