จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

ชาน้ำมัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน -- มารู้จักคุณค่า น้ำมันเมล็ดชากันเถอะ -- กรดไขมันจากน้ำมัน เมล็ดชาเมี่ยง

Date

2555

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/9

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University