จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

บริบทของใบชา ในสังคมล้านนาไทย -- GABA กับการผ่อนคลายความเครียด -- TEA RESEARCH: ชากับคาเฟอีน -- ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถาบันชา

Date

2555

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/8

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University