จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2554

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย

Description

โอกาสของชาไทยภายใต้การค้าเสรี (FTA) -- นโยบายชา ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย -- ยกระดับชาไทยด้วยมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางกาตลาด -- เมี่ยง อาหารพื้นบ้านชาวล้านนา -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการเก็บรวบรวม เชื้อพันธุกรรมชา -- ชากับการลดความอ้วน

Date

2554

Type

Text

Format

20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/2

Location

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter พ.ศ. 2553 - 2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University