นายสำราญ ทองแพง

Dublin Core

Title

นายสำราญ ทองแพง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง)
11 พฤศจิกายน 2541 - 22 มิถุนายน 2543