บุคคลสำคัญ

Items in the บุคคลสำคัญ Collection (83 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : บุคคลสำคัญ / Full Text : / Year :
Mr. Chao Xiaoliang

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559-02-09 53 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E.Madame Chen Zhili)

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2542-10-10 64 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2544 – 1 ตุลาคม 2548 ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2548 – 1 ตุลาคม...รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-02-04 60 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

ฯพณฯ จาง ป่าว ชิง (Mr. Zhang Bao Qing)

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2545-09-18 57 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะฯพณฯ สุรพงษ์ ชัยนาม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 ฯพณฯ สุรพงษ์ ชัยนาม เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2545-09-26 4 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552-02-16 69 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

ดร.ทนง พิทยะ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2545 ดร.ทนง พิทยะ ประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

อาจารย์กี ขนิษฐานันท์

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552-02-16 53 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

- นายเส้า ฉีเหว่ย - นายจาง กั๋วชิ่ง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุกิจจา กรุณานนท์ พร้อมรศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้การต้อนรับ...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-03-12 3 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

นายคำรณ โกมลศุภกิจ

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552-02-16 106 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

มาดามหวัง ลู่ เจียง

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-07-31 4 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ


นายอุทัย พิมพ์ใจชน

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-09-22 3 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

นายสันติ ภิรมย์ภักดี

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551-02-17 51 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

นายยงยุทธ ติยะไพรัช

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 นายยงยุทธ ติยะไพรัช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมประกวดดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-11-20 3 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml