วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 24- 25 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2561-09-25

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0355

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha
eng