วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2561-09-25

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0354

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha