กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การประชุมวิชาการงานมหกรรม “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ”
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description


- กิจกรรมครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา และกิจกรรมการรายงานประชาชน ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า
- การประชุมวิชาการงานมหกรรม “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5)
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2561-09-24-27

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0356

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha
eng