วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 17 ปี

Dublin Core

Title

วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 17 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

พิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 17 ปี วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2558-09-25

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0305

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha