วีดิทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการตามรอยสมเด็จย่า “ปลูกป่า สร้างคน ”

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการตามรอยสมเด็จย่า “ปลูกป่า สร้างคน ”

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการตามรอยสมเด็จย่า “ปลูกป่า สร้างคน ” วันที่ 25 กันยายน 2558

Date

2558-09-25

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0306

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha