พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) กล่าวคุณูปการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) กล่าวคุณูปการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) กล่าวคุณูปการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในพิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2558-06-10

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0304

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha