อธิการบดีพบพนักงาน พ.ศ. 2554

Dublin Core

Title

อธิการบดีพบพนักงาน พ.ศ. 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีพบพนักงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2554-09-01

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0298

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha