มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในด้านคุณภาพทางการศึกษาและความสวยงามของสภาพแวดล้อม

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในด้านคุณภาพทางการศึกษาและความสวยงามของสภาพแวดล้อม

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

รายการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านคุณภาพทางการศึกษาและความสวยงามของสภาพแวดล้อม โดยออกอากาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. และออกอากาศซ้ำเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ Yunnan International Channel

Date

2557-10-25-26

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0299

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

chi